Podmínky členství v nákupním klubu | DesignLive.cz

Stránka: DesignCARD / Podmínky členství v nákupním klubu

Podmínky členství v nákupním klubu

Podmínky členství v nákupním klubu DesignLive.cz upravují práva a povinnosti členů nákupního klubu:

1. Členem nákupního klubu se stává každý řádně registrovaný držitel klubové karty DesignCARD.

2. Držitelem klubové karty DesignCARD se stává uživatel, který řádně vyplní všechna povinná pole registračního formuláře na internetových stránkách DesignLive.cz.

3. Klubová karta DesignCARD členovi klubu umožňuje přístup k jeho uživatelskému účtu. Po přihlášení ke klubové kartě DesignCARD získává člen klubu přístup ke všem klubovým výhodám.

4. Při registraci je uživatel povinen uvést správně a úplně všechny kontaktní a objednací údaje a tyto při každé změně řádně aktualizovat. Údaje uvedené v klubové kartě DesignCARD a objednávce jsou provozovatelem považovány za závazné a při nesprávném uvedení objednacích nebo kontaktních údajů provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby při vyřizování objednávky.

5. Přístup ke klubové kartě DesignCARD je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si člen klubu zvolí při registraci. Člen klubu se zavazuje neposkytovat uživatelské jméno a heslo třetím osobám a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany člena klubu.

6. Provozovatel je oprávněn zrušit klubovou kartu DesignCARD, a to v případě, kdy člen klubu poruší Obchodní podmínky, případně poruší své povinnosti člena klubu nebo klubovou kartu DesignCARD nevyužívá déle než 12 měsíců.

7. Člen klubu souhlasí se zpracování svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem, a to za účelem vyřízení objednávek a zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů člen klubu uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Nakládání s osobními údaji provozovatele podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.