Obchodní podmínky | DesignLive.cz

Stránka: Vše o nákupu / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. Práva a povinnosti prodávajícího

4. Práva a povinnosti kupujícího

5. Termíny dodání

6. Dodání zboží

7. Ceny přepravy zboží

8. Způsoby platby

9. Odstoupení od kupní smlouvy

10. Práva z vadného plnění

11. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.DesignLive.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost STARCON design, s.r.o. se sídlem Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, IČ: 27865282 (dále jen prodávající), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jiné smluvní vztahy a obchodní podmínky prodávající neakceptuje.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

1.4. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto informace nejsou poskytovány třetí straně. Kupující může písemně požádat o odstranění osobních údajů z databáze společnosti.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit výhradně na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky jsou řádně a úplně vyplněné veškeré požadované údaje v objednávkovém formuláři. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při chybném uvedení telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy nebo neúplné dodací adresy.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, připravit zboží k osobnímu odběru nebo dodat zboží na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky nebo při potvrzení o přijetí platby. Při převzetí zboží nebo v den odeslání zboží, v případě zaslání zboží na adresu kupujícího, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy může dojít v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že taková situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů ode dne prokazatelného odstoupení od smlouvy.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právu od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a/nebo zaplatit celou kupní cenu. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon.

4.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celou kupní cenu. S kupní cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

4.3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9. Obchodních podmínek.

5. Termíny dodání

5.1. Zboží, které je v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem, bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno do 1-2 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny (v případě platby předem). V případě odeslání zboží přepravní společností trvá dodání 1 pracovní den od jeho odeslání. V případě odeslání zboží k osobnímu odběru na výdejní místo Zásilkovny / DPD ParcelShop trvá dodání 1-2 pracovní dny od jeho odeslání.

5.2. Zboží, které v okamžiku uzavření kupní smlouvy není skladem, bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno na adresu kupujícího či na výdejní místo Zásilkovny / DPD ParcelShop v dodací lhůtě uvedené na detailu produktu. Tato dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny (v případě platby předem). V takovém případě bude prodávající kupujícího několik dní před plánovaným odesláním zboží telefonicky kontaktovat pro dohodnutí vhodného termínu doručení. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kupujícího zastihnout telefonicky a kupující nebude reagovat na e-mailové výzvy, prodávající zboží neodešle a jednostranně odstoupí od kupní smlouvy.

5.3. Objedná-li kupující v jedné objednávce více výrobků s různými termíny dodání, bude celá objedávka expedována najednou, tj. dle nejdelšího termínu dodání.

6. Dodání zboží

6.1. Doručení na adresu

Zboží bude doručeno některou ze smluvních přepravních společností prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Přepravní společnosti doručují zásilky za první uzamykatelné dveře. Kupující je předem informován o termínu doručení zásilky.

6.2. Osobní odběr ve skladu prodávajícího

Kupující si zboží osobně vyzvedne ve skladu prodávajícího. Podrobné instrukce k odběru obdrží kupující v e-mailové výzvě k osobnímu odběru. Bez předchozí výzvy k osobnímu odběru nebude kupujícímu zboží vydáno. Zboží není možné při osobním odběru vybalovat a kontrolovat.

Adresa odběrného místa:

 

 

STARCON design, s.r.o.
Business centrum
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9 - Čakovice

Provozní hodiny pro odběry:

Po - Pá 9 - 17h

6.3. Osobní odběr ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

Kupující si zboží osobně vyzvedne ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShop, které si zvolil při vyplňování objednávky. Až bude zboží na příslušném výdejním místě připraveno k osobnímu odběru, bude o tom kupující informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Osobní odběr ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShop lze uskutečnit v případě zásilek určitých rozměrů.

6.4. Postup při přebírání zásilky

6.4.1. Postup při přebírání zásilky od řidiče přepravní společnosti

6.4.2. Postup při přebírání zásilky ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, sepíše kupující Zápis o škodě na formuláři, který si vyžádá od obsluhy. Následně kupující ihned kontaktuje prodávajícího, který mu podá instrukce, jak dále postupovat.  Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího.

6.5. Daňový doklad a dodací list

Faktura (daňový doklad) je současně dodacím listem a není součástí zásilky. Fakturu (daňový doklad) obdrží kupující e-mailem ve formátu PDF v den odeslání zásilky, tj. jeden pracovní den před plánovaným doručením. V případě osobního odběru obdrží kupující fakturu (daňový doklad) při přebírání zboží ve skladu prodávajícího.

7. Ceny přepravy zboží

7.1. Poplatek za dopravu

Všechny výrobky jsou rozdělené do tří kategorií, které zohledňují rozměry, hmotnost a vhodnost pro přepravu. Po vložení všech požadovaných výrobků do košíku se přičte cena za dopravu jednoho výrobku. Tento poplatek zahrnuje cenu dopravy, palivový příplatek, zabalení zásilky proti poškození při dopravě, obalový materiál a poplatky přepravním společnostem za rozesílání informačních e-mailů a SMS.

7.2. Poplatek za doručení zboží k osobnímu odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

7.2.1. Zásilkovna

Pokud je celková hmotnost zásilky menší než 5 kg, činí poplatek za dopravu 75,- Kč vč. DPH. Za každých další 5 kg se účtuje dodatečný poplatek 65,- Kč vč. DPH.

7.2.2. DPD ParcelShop

Pokud je celková hmotnost zásilky menší než 20 kg, činí poplatek za dopravu 75,- Kč vč. DPH. Za každých dalších 20 kg se účtuje dodatečný poplatek 65,- Kč vč. DPH

7.3. Poplatek za opakované doručování

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nebylo zboží doručeno (kupující nebyl opakovaně zastižen řidičem přepravní společnosti, kupující zásilku odmítl převzít apod.) a kupující si vyžádá opakované doručení, je kupující povinen uhradit poplatek za opakované doručení v hodnotě 100,- Kč. Tento poplatek nejprve na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím uhradí na účet prodávajícího a teprve poté bude zboží znovu odesláno.

7.4. Příplatek za dobírku

7.4.1. Příplatek za dobírku při doručení zboží na adresu kupujícího

V případě, že kupující kupní cenu neuhradil bankovním převodem nebo platební kartou předem (před odesláním zboží) a bude kupní cenu hradit hotově řidiči přepravní společnosti při doručování zásilky, uhradí kupující za tuto službu jednorázový poplatek v hodnotě 35,- Kč.

7.4.2. Příplatek za dobírku při doručení zboží k osobnímu odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

V případě, že kupující kupní cenu neuhradil bankovním převodem nebo platební kartou předem a bude kupní cenu hradit hotově při osobním odběru ve výdejním místě Zásilkovny, uhradí kupující za tuto službu jednorázový poplatek v hodnotě 15,- Kč (Zásilkovna) nebo 25,- Kč (DPD ParcelShop).

Výše uvedené ceny a poplatky jsou platné výhradně pro objednávky s adresou doručení v ČR.

8. Způsoby platby

8.1. Platba dobírkou

Platba v hotovosti při doručení zboží řidičem přepravní společnosti nebo při osobním odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShop. Platba dobírkou je možná v případě, že objednané zboží je v okamžiku objednání skladem.

8.2. Platba hotově při převzetí

Platba v hotovosti při osobním odběru zboží ve skladu prodávajícího. Platba hotově při převzetí je možná v případě, že objednané zboží je v okamžiku objednání skladem. Platbu hotově při převzetí je možné uskutečnit hotovostí nebo platební kartou.

8.3. Platba předem

Úhrada celé kupní ceny před odesláním zboží nebo jeho připravením k osobnímu odběru. Platbu předem je možné uskutečnit bankovním převodem, platební kartou online nebo hotově v provozovně prodávajícího. Po uskutečnění úhrady obdrží kupující potvrzení o přijetí platby a od toho okamžiku počíná běžet dodací lhůta.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.Odstoupení od smlouvy kupujícím – podnikatelem

Kupující, který není spotřebitelem (tedy právnická osoba či podnikající fyzická osoba), má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením článku čl. 9.3. Obchodních podmínek.

9.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený ve větě první tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy se kupující nejprve seznámí s Poučením o právu na odstoupení od smlouvy a postupuje dle instrukcí uvedených v tomto poučení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího – Praha 9, Kostelecká 879/59, 196 00 či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@designlive.cz. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením čl. 9.4. Obchodních podmínek.

9.3. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

9.3.1. Pokud se kupující - podnikatel rozhodne odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy a uvede číslo faktury (daňového dokladu), datum doručení nebo převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

9.3.2. Kupující - podnikatel na vlastní náklady doručí zboží do skladu prodávajícího na adrese Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 v termínu, na kterém se kupující s prodávajícím předem dohodli, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

9.3.3. Peníze za zboží budou kupujícímu – podnikateli vráceny převodem na uvedené číslo účtu, a to nejpozději do 10 dní od obdržení vráceného zboží - vrácená částka kupní ceny však bude ponížena o 15% z její výše za účelem částečného pokrytí nákladů prodávajícího spojených s administrativou a zpětnou manipulací se zbožím; prodávající je oprávněn tuto částku odečíst bez dalšího jednostranně, kupující s tímto výslovně souhlasí a uvádí, že tento postup nepovažuje za bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího.

9.3.4. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní (nedílnou součástí výrobku je i jeho obal), poškozené nebo ponese známky užívání či opotřebení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – podnikateli nárok na náhradu vzniklé škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 9.3.3.

V případě, že kupující – podnikatel společně se zbožím obdržel od prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující – podnikatel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit také poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující – podnikatel uplatnil na další objednávku, uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnoty poukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a  to nad rámec srážky specifikované v čl. 9.3.3. a 9.3.4.

9.4. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

9.4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího – spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

9.4.3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9.4.4. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím - spotřebitelem.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující – spotřebitel uplatnil na další objednávku, uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnoty poukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 9.4.3.

10. Práva z vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. V případě prodeje zboží kupujícímu – spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Praha 9, Kostelecká 879/59, 196 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, nebo okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího obrazový či jiný audio-vizuální materiál, který prodávající prokazatelně uzná jako dostatečný podklad pro posouzení reklamace.

10.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího upravují obecně závazné právní předpisy a může je také upravit reklamační řád prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

11.2. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je pod registrací přístupný kupujícímu.

11.3. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

11.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnosti ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

11.5. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

11.6. Pokud by byly obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím tímto zákonem.

11.7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem prodávajícího.

 

Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2013. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Poslední aktualizace obchodních podmínek ze dne 2.1.2014.